Colorin Colorado

Język hiszpański dla dzieci w wieku 6-12 lat

SKUTECZNA NAUKA PRZEZ ZABAWĘ:
Colorin Colorado to licencjonowana metoda nauki, której nie znajdziesz w żadnej innej szkole w okolicy. 

Co ją wyróżnia? 

  •  Jest to metoda naturalna. Uczymy przez pełne „zanurzenie w język”, dzięki czemu dzieci uczą się języka obcego w taki sam sposób jak mowy ojczystej. Bardzo szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej.
  • Ma ciekawy program. Głównymi bohaterami kursu są roboty, wszystkie reprezentują wybrany kraj Ameryki Łacińskiej, ale mieszkają w Hiszpanii, gdzie przeżywają przygody, do których zapraszają także dzieci.
  • Kładziemy nacisk na mówienie pełnymi zdaniami. Aby nauczyć się słowa na pamięć i móc z niego spontanicznie korzystać dziecko musi użyć go w ok. 8-12 różnych kontekstach. Dlatego nasz program jest tak różnorodny i wszechstronny. Wielokrotnie powracamy do omówionych tematów, jak na spirali. Staramy się, aby to co zostało przerobione nie zostało szybko zapomniane.
  • Stawiamy na komunikację. Na każdych zajęciach stwarzamy w klasie naturalne warunki konwersacyjne, a dzieci zapraszane są do tworzenia krótkich dialogów z wykorzystaniem nowopoznanych słów i pytań. 

Colorin Colorado wykorzystuje założenia teorii profesora Gardnera o inteligencji wielorakiej. Zajęcia są bardzo różnorodne, tak aby każde dziecko niezależnie od dominującego u niego rodzaju inteligencji, było zaciekawione na lekcji. Metoda Colorin Colorado zapewnia różne formy pracy: od takich, które wymagają ruchu (bieganie, skakanie, tańczenie itp.), poprzez recytowanie, śpiewanie, wyliczanie, liczenie, aż po zajęcia przyrodnicze i humanistyczne. Duży nacisk kładziony jest na zapamiętywanie, jak również proponowane są formy pracy teatralnej, gdzie dzieci uczą się ról i je prezentują.