Dzieci i Młodzież

Dzieci od 7 roku życia i młodzież

PRESTIŻOWA ŚCIEŻKA CAMBRIDGE:
Testy  Cambridge English stanowią idealny wyznacznik zrównoważonego rozwoju językowego dzieci, wyznaczają kolejne realne cele językowe, rozwijają szereg umiejętności językowych oraz oswajają dzieci z kulturą egzaminacyjną. Taka wiedza i umiejętności będą towarzyszyły dzieciom przez cały okres nauki w szkole i w szkolnictwie wyższym. Kursy przygotowujące dzieci do tej egzaminacyjnej przygody, to Savvy Ed, YES, TEENS