Mała Odyseja Neuronów: kurs efektywnej nauki dla dzieci w wieku 8-14 lat

Ten kurs dedykowany jest dzieciom, które potrafią już biegle czytać. Przed uczniami klas starszych stawia się coraz więcej zadań, materiał realizowany w szkole jest coraz obszerniejszy, dochodzą kolejne przedmioty. Dlatego właśnie tak bardzo potrzeba dzieciom umiejętności uczenia się. Kurs skonstruowany jest tak, aby każdy kursant dowiedział się,  jak się uczyć, żeby się nauczyć oraz żeby proces nauki stał się przyjemny i efektywny.

 

Program Odysei Neuronów budzi w dzieciach pasję poznawczą, oswaja je ze szkołą, rozwija wszechstronne uzdolnienia dzieci: nie tylko te matematyczno – logiczne ale również językowe oraz zaciekawia światem w sposób przyjazny mózgowi małego dziecka.

Każdy z nas wie, jak ważna jest umiejętność uczenia się. Stosując metodę 3xz “zakuć, zaliczyć zapomnieć” marnujemy swój bezcenny czas. Podobnie marnujemy go siedząc nad książkami, czytając bez zrozumienia i powtarzając materiał błądząc myślami zupełnie gdzie indziej. Bez ukształtowanej umiejętności uczenia się można godzinami siedzieć nad książką, powtarzać do sprawdzianu, a efekt będzie mało zadowalający. Niestety w szkole nikt dziecku nie pokaże, jak się uczyć, żeby się nauczyć. Tak więc, aby nauka nie szła w przysłowiowy las, zapraszamy do nas!

 1. Fitness mózgu – wytwarzamy nowe neurony!
  Na naszych zajęciach dbamy o to, aby mózgi naszych kursantów, dzięki odpowiednio dobranym zadaniom, grom i zabawom wytwarzały nowe połączenia między neuronami. To dlatego wykorzystujemy różne zmysły i od czasu do czasu zamiast rąk używamy stóp albo poznajemy nowe zapachy, które wspomagają zapamiętywanie.

 2. Trening pamięci i koncentracji uwagi – bez skupienia, nie ma myślenia!
  Kto nie ma umiejętności koncentrowania uwagi, ten niczego się nie nauczy. A że z tym coraz trudniej, nie tylko wśród dzieci, to wszyscy widzimy każdego dnia. Niezbędne jest wśród dzieci rozwijanie umiejętności skupiania się na wykonywanym zadaniu oraz kierowania uwagi na to, co najistotniejsze. Uwaga w nauce jest konieczna, ale może stwarzać duże problemy jeśli zostanie błędnie skierowana – wtedy proces nauki utknie w martwym punkcie. Największy talent w pedagogice to ciągłe przykuwanie i nakierowywanie uwagi dzieci, tak aby odpowiednio je prowadzić. W ten talent wyposażeni są wszyscy trenerzy Małej Odysei Neuronów 🙂

  Na tym etapie wkraczają nasze super moce – pomoce!
  1. zabawy z kostkami do gry
  2. żonglowanie skrzyżne
  3. specjalny autorski podręcznik z ćwiczeniami na koncentrację uwagi oraz trening pamięci, a w nim np. piramidy i kwadraty
  4. nauka robienia notatek w formie map myśli, aby w proces nauki zaangażowane były obie półkule mózgowe
  5. zapoznanie z podstawowymi technikami pamięciowymi

   UWAGA: To wszystko jest trenowane na materiale szkolnym, aby dzieci wiedziały, jak się uczyć, żeby się efektywnie nauczyć!

 3.  Trening szybkiego czytania ze zrozumieniem!
  Dzieci, które rozpoczynają kurs czytają zwykle z tempem około 50-120 słów na minutę i dość niskim poziomem rozumienia tekstu oscylującym wokół 30-50 % tekstu. Dlaczego? Dlatego, że na tyle pozwala nam tradycyjna technika czytania.

  Dzieci, które uczestniczą w kursie zaczynają czytać z tempem około 500-1000 słów na minutę, a poziom rozumienia tekstu wzrasta do 80-100 %. Magia? Nie, chociaż tak może się wydawać na pierwszy rzut oka. To wynik odpowiednich ćwiczeń: oka, ręki, poznania nowych technik czytania, pracy z tekstem oraz wielu innych czynników.

  Wyobraź sobie o ile skróci się czas nauki, czytania lektur, czy rozwiązywania zadań z treścią, jeśli Twoje dziecko przyspieszy tempo czytania 10-20krotnie, poprawiając przy tym poziom rozumienia tekstu.

 4. Kształtowanie poczucia kompetencji oraz własnej wartości!
  Dziecko odnosi sukcesy, kiedy wie, jak się uczyć i potrafi robić to efektywnie. Nie czuje się wtedy przytłoczone i bezsilne. To dla nas niezwykle ważne. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, programów i kursów przyjaznych mózgowi. Nasi kursanci to dzieci radosne, twórcze i pewne siebie.

Dzięki udziałowi w kursie Twoje dziecko:

 • nauczy się, jak się uczyć
 • skróci czas nauki 2 a nawet 3krotnie (!)
 • ten zaoszczędzony na nauce szkolnej czas będzie mogło wykorzystać na rozwój innych pasji i zainteresowań
 • nabierze wiatru w żagle - wiary we własne kompetencje i możliwości
 • pozna techniki pamięciowe
 • pozna techniki szybkiego czytania
 • zacznie czytać w tempie 500-1000 słów na minutę, a poziom rozumienia tekstu zwiększy się do 80-100%
 • będzie pasjonatem czytania
 • nauczy się wykorzystywać piktogramy
 • stanie się mistrzem robienia notatek nieliniowych, tzw. map myśli

Szczegóły kursu

 • 30 spotkań po 75 minut raz w tygodniu
 • Koszt kursu: 10x215zł lub 5x 430zł
 • Koszt zestawu kursanta w cenie: podręcznik, dostęp do platformy e-learningowej, dostęp do zamkniętej edukacyjnej grupy dla Rodziców, kostki, piłki do żonglowania
 • Wspieramy dzieci i budujemy społeczność rodziców świadomie zaangażowanych w rozwój swoich dzieci, dlatego też systematycznie organizujemy warsztaty dla rodziców. Każdy rodzic otrzymuje od trenera systematyczne informacje na temat postępów dziecka oraz przebiegu zajęć.