Odyseja Neuronów: kurs efektywnej nauki dla młodzieży i dorosłych

Jest to kurs dedykowany młodzieży i dorosłym , które potrafią już biegle czytać. Kurs skonstruowany jest tak, aby każdy kursant wiedział, jak się uczyć, żeby się nauczyć oraz żeby proces nauki był przyjemny i efektywny.

 1. Fitness mózgu – wytwarzamy nowe neurony!
  Na naszych zajęciach dbamy o to, aby mózgi naszych kursantów, dzięki odpowiednio dobranym zadaniom, grom i zabawom wytwarzały nowe połączenia między neuronami. To dlatego wykorzystujemy różne zmysły i od czasu do czasu zamiast rąk używamy stóp albo poznajemy nowe zapachy, które wspomagają zapamiętywanie.

 2. Trening pamięci i koncentracji uwagi – bez skupienia, nie ma myślenia!
  Kto nie ma umiejętności koncentrowania uwagi, ten niczego się nie nauczy. A że z tym coraz trudniej, nie tylko wśród dzieci, to wszyscy widzimy każdego dnia. Niezbędne jest wśród dzieci rozwijanie umiejętności skupiania się na wykonywanym zadaniu oraz kierowania uwagi na to, co najistotniejsze. Uwaga w nauce jest konieczna, ale może stwarzać duże problemy jeśli zostanie błędnie skierowana – wtedy proces nauki utknie w martwym punkcie. Największy talent w pedagogice to ciągłe przykuwanie i nakierowywanie uwagi dzieci, tak aby odpowiednio je prowadzić. W ten talent wyposażeni są wszyscy trenerzy Małej Odysei Neuronów 🙂

  Na tym etapie wkraczają nasze super moce – pomoce!
  1. zabawy z kostkami do gry
  2. żonglowanie skrzyżne
  3. specjalny autorski podręcznik z ćwiczeniami na koncentrację uwagi oraz trening pamięci, a w nim np. piramidy i kwadraty
  4. nauka robienia notatek w formie map myśli, aby w proces nauki zaangażowane były obie półkule mózgowe
  5. zapoznanie z podstawowymi technikami pamięciowymi

   UWAGA: To wszystko jest trenowane na materiale szkolnym, aby dzieci wiedziały, jak się uczyć, żeby się efektywnie nauczyć!

 3.  Trening szybkiego czytania ze zrozumieniem!
  Dzieci, które rozpoczynają kurs czytają zwykle z tempem około 50-120 słów na minutę i dość niskim poziomem rozumienia tekstu oscylującym wokół 30-50 % tekstu. Dlaczego? Dlatego, że na tyle pozwala nam tradycyjna technika czytania.

  Dzieci, które uczestniczą w kursie zaczynają czytać z tempem około 500-1000 słów na minutę, a poziom rozumienia tekstu wzrasta do 80-100 %. Magia? Nie, chociaż tak może się wydawać na pierwszy rzut oka. To wynik odpowiednich ćwiczeń: oka, ręki, poznania nowych technik czytania, pracy z tekstem oraz wielu innych czynników.

  Wyobraź sobie o ile skróci się czas nauki, czytania lektur, czy rozwiązywania zadań z treścią, jeśli Twoje dziecko przyspieszy tempo czytania 10-20krotnie, poprawiając przy tym poziom rozumienia tekstu.

 4. Kształtowanie poczucia kompetencji oraz własnej wartości!
  Dziecko odnosi sukcesy, kiedy wie, jak się uczyć i potrafi robić to efektywnie. Nie czuje się wtedy przytłoczone i bezsilne. To dla nas niezwykle ważne. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, programów i kursów przyjaznych mózgowi. Nasi kursanci to dzieci radosne, twórcze i pewne siebie.

Korzyści płynące z kursu:

Szczegóły kursu