Początek Niesamowitej Odysei Neuronów. Kurs rozwoju inteligencji wielorakich dla uczniów klas 1 i 2

Początek Niesamowitej Odysei Neuronów koncentruje się na doskonaleniu sprawności czytania, stymulowaniu harmonijnego rozwoju wszystkich obszarów inteligencji wielorakiej oraz umiejętności uczenia się. Celem jest umocnienie poczucia pewności siebie i poczucia kompetencji u dzieci z klas 1 i 2.

Nasz kurs skierowany jest do dzieci rozpoczynających swoją edukacyjną przygodę. To najlepszy moment na bezpieczne wprowadzenie dzieci w świat nauki oraz pokazania im, że nauka naprawdę może być wspaniałą przygodą. Kurs ma na celu pobudzenie i umocnienie naturalnej ciekawości dziecka do zdobywania wiedzy poprzez wykonywanie eksperymentów i pierwszych doświadczeń naukowych, rozwijanie umiejętności czytania i uczenia się oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez odkrywanie indywidualnych i niepowtarzalnych uzdolnień. Naszym celem jest nie tylko ułatwić dziecku funkcjonowanie w szkole, ale również, o ile nie przede wszystkim, położyć solidne podwaliny pod jego dobry start w przyszłość.

Program Początek Niesamowitej Odysei Neuronów budzi w dzieciach pasję poznawczą, oswaja je ze szkołą, rozwija wszechstronne uzdolnienia dzieci: nie tylko te matematyczno – logiczne ale również językowe, przestrzenne, czy interpersonalne oraz zaciekawia światem w sposób przyjazny mózgowi małego dziecka.

Początek szkoły podstawowej to przełomowy moment w życiu młodego człowieka. Od tego właśnie momentu edukacyjnie i emocjonalnie zależy bardzo wiele. Charakter tego początku ukształtuje podejście Twojego dziecka do nauki i wpłynie na rozwój, bądź zanik jego dziecięcej pasji poznawczej.
To także ważny czas w którym kształtować będzie poczucie kompetencji i własnej wartości. Powtarzając, co dla nas niezwykle cenne – ten kurs ma nie tylko ułatwić dziecku funkcjonowanie w szkole, ale również, o ile nie przede wszystkim, położyć solidne podwaliny pod jego dobry start w przyszłość.

 

 1. Fitness mózgu!
  Mózg rozwijać się może całe życie, a pracuje tym sprawniej, im ma więcej aktywnych połączeń między neuronami. Dzięki nieszablonowym zadaniom, wielozmysłowości oraz wyselekcjonowanym ćwiczeniom na koncentrację pobudzamy mózgi naszych kursantów do działania i wytwarzania tych cennych połączeń nerwowych. Dlatego też, od czasu do czasu, zamiast rąk używamy stóp albo poznajemy nowe zapachy, które wspomagają zapamiętywanie.
 2. Trening pamięci i koncentracji uwagi!
  Kto nie ma umiejętności koncentrowania uwagi, ten niczego się nie nauczy. Będzie miał też trudniej w życiu. Nie bez przyczyny babcie powtarzały nam mądrości typu “kto nie ma w głowie, ten ma w nogach”. Ile razy mój syn poszedł po książkę i wrócił z lego, albo z pustymi rękami pytając “co tak właściwie miałem przynieść?”. Znany wątek? A nawet jeszcze nie zaczęliśmy rozmawiać o nauce nowego materiału, który wymaga koncentracji!. Potrzeba w dzisiejszych czasach szczególnej troski, aby nauczyć najmłodszych skupiania się na wykonywanym zadaniu i kierowania uwagi na to, co najistotniejsze. Uwaga jest nieodzowna, ale może stwarzać problemy jeśli zostanie błędnie skierowana – wtedy proces nauki utknie w martwym punkcie. Największy talent w pedagogice to ciągłe przykuwanie i nakierowywanie uwagi dzieci, tak aby odpowiednio je prowadzić. W ten talent wyposażeni są wszyscy trenerzy Odysei Neuronów 🙂

 3. Czytanie globalne! 
  Nauka czytania poprzez zabawę to najlepszy sposób na opanowanie tej skomplikowanej umiejętności. Zabawa jest naturalną potrzebą i aktywnością dziecka, która pobudza je do działania i rozwija ciekawość świata. Czytanie globalne, nauka wyrazowa i zdaniowa, gry i zabawy oraz emocjonujące zadania to fundament naszych zajęć. Dzięki zastosowanym metodom dziecko w sposób naturalny i niewymuszony osiąga biegłość czytania ze zrozumieniem i dzięki temu budzi się w nim pasja czytelnicza. To niezwykle ważne, ponieważ dzieci sprawnie czytające, zazwyczaj odnoszą większe sukcesy w szkole. To z kolei pociąga za sobą szereg emocji – ich pewność siebie i poczucie własnej wartości. Czytanie rozwija również pamięć, koncentrację, wyobraźnię, poszerza wiedzę ogólną i wzbogaca zasób słownictwa, a także wspiera przyswajanie zasad ortograficznych. Naprawdę warto czytać.

 4. Rozwijanie inteligencji wielorakiej!
  Każde dziecko jest mądre – niebywale mądre. Każde wyposażone jest w niepowtarzalny wachlarz zdolności. Unikalny tak samo, jak linie papilarne. W szkole niestety często nagradzane i doceniane są jedynie dzieci, u których dominują uzdolnienie matematyczne albo językowe. Wszystkie inne giną w ich cieniu, tracąc poczucie własnej wartości. Istnieje jeszcze inteligencja przyrodnicza, muzyczna, cielesno – kinetyczna, przestrzenna, interpersonalna i intrapersonalna. Naszą misją i zadaniem jest stymulowanie harmonijnego rozwoju każdej z nich, po to aby każde dziecko czuło się kompetentne i rozwijało poczucie własnej wartości. Za tym idzie pewność siebie, spokój, gotowość do podejmowania życiowych wyzwań i wiara w sukces.

Dzięki udziałowi w kursie Twoje dziecko:

 • rozwinie i umocni poczucie własnej wartości i kompetencji
 • prawdziwie doświadczy, że nauka to świetna zabawa
 • nauczy się czytać metodą przyjazną mózgowi i przede wszystkim będzie rozumiało czytany tekst, a nie tylko składało literki
 • rozwinie pasję poznawczą
 • weźmie udział w angażujących zajęciach dzięki ich barwnej formule opartej o gry i zabawy
 • pozna swój własny wachlarz niepowtarzalnych uzdolnień
 • nauczy się technik koncentracji
 • będzie potrafiło kierować swoją uwagę na rzeczy istotne

Szczegóły kursu

 • 60 spotkań 2 razy w tygodniu po 45 minut (w poszanowaniu dla dziecięcych możliwości skupiania uwagi oraz po to, aby uniknąć zjawiska nadmiaru bodźców).
 • Koszt kursu: 10x215zł (rabat dla rodzeństwa: drugi kursant 1 rata gratis)
 • Koszt zestawu kursanta w cenie: elementarz, podręcznik, dostęp do zamkniętej edukacyjnej grupy dla Rodziców, kostki.
 • Wspieramy dzieci i budujemy społeczność rodziców świadomie zaangażowanych w rozwój swoich dzieci, dlatego też systematycznie organizujemy warsztaty dla rodziców. Każdy rodzic otrzymuje od trenera systematyczne informacje na temat postępów dziecka oraz przebiegu zajęć.