Program Cambridge YES

Program Cambridge Young English Students (YES)

Oferujemy również alternatywne do Savvy Eda kursy ścieżką egzaminacyjną Cambridge English na poziomie Young English Students (YES) dla dzieci od 8 do 13 roku życia, które dopiero zaczynają uczyć się angielskiego na kursie językowym.

Grupy YES pracują z serią Power Up Cambridge i przygotowują się do międzynarodowych egzaminów Cambridge English. Zdawanie egzaminów nie jest konieczne ale mocno przez nas polecane. Egzaminy te są zewnętrznym i obiektywnym potwierdzeniem poziomu kompetencji językowych dziecka i naszej dobrej roboty, jako szkoły, rozwijającej Wasze dzieci w zakresie nauki  języka angielskiego.
Do grup YES dołączyć mogą wszystkie dzieci od drugiej klasy szkoły podstawowej, czyli od 8 do 13 lat. Po teście kwalifikacyjnym dzieci przydzielane są do odpowiedniej grupy. Mniej liczy się tu sam wiek, a większy nacisk jest kładziony na poziom opanowania języka. Wszystko to dla lepszej i efektywniejszej pracy w grupie.

Od września 2020 do elementów naszego kursu dojdzie kilka nowości. Ocenianie kształtujące i wszelkie jego pozytywne efekty wywierają bardzo duży wpływ na sposób nauki oraz na prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci. My również na naszych zajęciach położymy duży nacisk na komunikowanie dzieciom celów konkretnych zajęć oraz całego naszego kursu, będziemy uczyć ich świadomej samooceny, aby mogły jasno stwierdzić, które obszary z zajęć już bardzo dobrze zrozumieli, a które wymagają jeszcze powtórek. Niezwykle ważny jest dla nas kontakt z rodzicami – po lekcjach będziecie Państwo dostawać od nas krótkie podsumowanie dotyczące przebiegu zajęć i opanowania danego materiału.
Wprowadzimy do naszych kursów GOALS’ LIST specjalny “dzienniczek” w którym dzieci będą wpisywały zaliczone przez siebie partie materiału. Ten materiał, który dziecko już dobrze opanowało, będziemy zaznaczać jako “A“, czyli odpowiednik polskiej szóstki. Przed każdym zaliczeniem dzieci i Państwo dostaniecie bardzo konkretne wskazówki, co będzie oczekiwane, czyli odpowiednik szkolnego NACOBEZU („na co będziemy zwracać uwagę”). Wszystko to, aby jeszcze lepiej usystematyzować i ułatwić przyswajanie języka angielskiego.