SCHOOL WINNERS (egzaminacyjne)

Program School Winners

  • Zajęcia: 2x 60min./tydzień
  • Poziom wg. Cambridge English: A1 Movers/A2 Flyers
  • 30 tygodni zajęć
  • platforma z materiałami

KURSY SCHOOL WINNERS, to kursy przygotowujące młodzież do egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminów maturalnych.